Saturday, 15 December 2012

Apabila seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah amalannya. Kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang sentiasa mendoakan ibu bapaknya. (HR. Muslim)

No comments:

Post a Comment