Friday, 27 January 2012

Mata boleh menangis, hati boleh bersedih, tetapi kita tidak berkata-kata kecuali hanya (dengan perkataan) 
yang diridhai oleh Rabb kita.”
(HR. al-Bukhari: 5/57)

No comments:

Post a Comment