Monday, 26 December 2011

Katakanlah: “Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menyatakannya, pasti Allah mengetahui.” Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Qs Ali Imran ayat 29)

No comments:

Post a Comment