Friday, 5 August 2011

Sesungguhnya shadaqah itu dapat memadamkan murka Allah dan dapat menolak cara mati yang buruk (HR Tirmidzi)

No comments:

Post a Comment