Thursday, 13 January 2011

Maaf dan Ampunan

"Ya Tuhan kami,janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah.Ya Tuhan kami,janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang orang yang sebelum kami.Ya tuhan kami,janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya.Beri maaflah kami;ampunilah kami;dan rahmatilah kami.Engkaulah Penolong kami,maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."(Qs.Al Baqarah (2):286)".

No comments:

Post a Comment